تعداد کل لایک ها: ۶

خوانا اپلیکیشنی است برای خواندن کتاب الکترونیکی و گوش دادن به کتاب صوتی
کارشناس زیبایی
هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی
من دنبال تولد خودمم، ولی نه اون تولدی که پدر و مادرم عاملش بودن این سری میخوام خودم خودمو به دنیا بیارم! اونجوری که‌ دوس دارم...
Startup Team Manager . Android Developer, Java, Python Web designer Back-end and Frond-end Cyber security Idea developer in the field of startups